Pitch Deck Review

Yüksek isabetli sunum değerlendirme yapın

Yatırımcılarınız, proje paydaşları ve müşterileriniz için hazırladığınız Startup sunum dosyanızı içerik, iletişim ve ikna boyutuyla ele alalım.

Neleri Değerlendireceğiz?

Yatırımcı sunumu geri dönüş ve değerlendirmeleri.

Ne Gerekiyor?

Yatırımcı sunum dosyası

Bu Servisi Kim Değerlendirecek?

No items found.

Ne Teslim Edeceğiz?

Video

Değerlendirme çıktılarını içeren 10 dakikalık video

Rapor

Değerlendirme çıktılarını özetleyen rapor

Toplantı

1 saatlik çıktıların üzerinden geçilecek toplantı

Bu Sayfa Bulunamadı

Aradığınız sayfa mevcut değil veya taşınmış.

Anasayfa'ya Dön
Teklif Listesi
0